Hỏi: Thời hạn cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân?

20/10/2017

Trả lời: Điều 25 Luật Căn cước công dân quy định thời hạn cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân  như sau: Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định tại Luật này, cơ quan quản lý căn cước công dân phải cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân  cho công dân trong thời hạn sau đây:

- Tại thành phố, thị xã không quá 7 ngày làm việc đối với trường hợp cấp mới và đổi; không quá 15 ngày làm việc đối với trường hợp cấp lại.

- Tại các huyện miền núi vùng cao, biên giới, hải đảo không quá 20 ngày làm việc đối với tất cả các trường hợp.

- Tại các khu vực còn lại không quá 15 ngày làm việc đối với tất cả các trường hợp.

Tuy nhiên, trong thời gian vừa qua có những thời điểm do vật liệu sản xuất thẻ nhập khẩu từ nước ngoài về Việt Nam chậm hơn so với dự kiến nên việc hoàn chỉnh thẻ Căn cước công dân bị chậm so với quy định của Luật Căn cước công dân.

Tổng cục Cảnh sát đã có văn bản thông báo đến Công an các địa phương để giải thích cho công dân hiểu về thời gian trả thẻ Căn cước công dân bị kéo dài hơn so với quy định của Luật.

 

Chinhphu.vn

Các tin đã đưa ngày: