Hỏi: Doanh nghiệp được quy định lịch nghỉ hàng năm

06/11/2017

Trả lời: Căn cứ vào Khoản 2 và Khoản 3 Điều 111 Bộ luật Lao động năm 2012 “người sử dụng lao động có quyền quy định lịch nghỉ hàng năm sau khi tham khảo ý kiến của người lao động và phải thông báo trước cho người lao động”.

Ngày 10/5/2013, Chính phủ ban hành Nghị định số 45/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động. Điều 7 của Nghị định số 45/2013/NĐ-CP quy định về thanh toán tiền lương những ngày chưa nghỉ và cách tính số ngày nghỉ hàng năm đối với trường hợp làm việc không đủ năm (hướng dẫn Khoản 2 Điều 114 Bộ luật Lao động), quy định này được áp dụng cho tất cả người lao động không phân biệt đó là người lao động mới làm việc hay đã làm việc lâu năm.

Chinhphu.vn

Các tin đã đưa ngày: