Phụ cấp độc hại có được dùng để tính lương làm thêm giờ?

30/10/2018

Bà Nguyễn Thị A công tác tại một đơn vị sự nghiệp công lập. Hàng tháng, viên chức tại cơ quan bà A được nhận phụ cấp độc hại 0,2. Bà A hỏi, khoản phụ cấp độc hại này có được đưa vào làm cơ sở để tính tiền làm thêm giờ không?

Trả lời:

Chế độ tiền lương làm việc ban đêm, làm thêm giờ đối với cán bộ, công chức, viên chức theo quy định tại Tiết a1 Điểm a Khoản 2 Mục II Thông tư liên tịch số 08/2005/TTLT-BNV-BTC ngày 5/1/2005 của liên Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính thì: “Tiền lương giờ dùng làm căn cứ để tính trả tiền lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ được xác định bằng tiền lương của một tháng chia cho số giờ làm việc tiêu chuẩn trong một tháng. Trong đó, tiền lương của một tháng bao gồm: Mức lương hiện hưởng, các khoản phụ cấp lương và hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có)…”.

Đối chiếu với quy định nêu trên, trường hợp viên chức nếu có thời gian thực tế làm việc thêm giờ tại vị trí công tác chuyên môn được tính hưởng các phụ cấp độc hại theo quy định của pháp luật thì khoản phụ cấp độc hại (là khoản phụ cấp lương) được đưa vào làm cơ sở để tính lương làm thêm giờ.

Nguồn: Chinhphu.vn

 

Các tin đã đưa ngày: