Căn cứ xét cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công

30/10/2018

Theo Nghị định 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng thì cá nhân có kinh nghiệm về thi công xây dựng được xét cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng.

Ông Nguyễn Văn A là kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp, có 8 năm kinh nghiệm theo đúng ngành nghề. Căn cứ Nghị định 59/2015/NĐ-CP thì ông đủ điều kiện để thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng hạng I.

Năm 2017, qua cuộc thi trực tuyến của Bộ Xây dựng tổ chức, ông đã thi sát hạch đúng theo quy định và đạt số điểm sát hạch tối đa là 100/100, nhưng đến nay ông vẫn chưa được cấp chứng chỉ hành nghề. Ông đề nghị cơ quan chức năng xem xét và cấp chứng chỉ cho ông đúng theo quy định.

Trả lời:

Theo hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng thì trường hợp của ông Nguyễn Văn A trực tiếp thi công công trình cấp I do đó chưa đủ điều kiện cấp chứng chỉ theo quy định tại Khoản 15, Điều 1 Nghị định 42/2017/NĐ-CP ngày 5/4/2017 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Hiện nay, theo quy định tại Khoản 9, Điều 1 Nghị định 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng thì cá nhân có kinh nghiệm về thi công xây dựng được xét cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng.

Do đó, ông có thể nộp hồ sơ để được xét cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng theo quy định.

Nguồn: Chinhphu.vn

 

Các tin đã đưa ngày: