Công chức chuyển sang viên chức có được miễn tập sự?

08/06/2021

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 58 Luật Viên chức thì công chức được chuyển sang làm viên chức tại đơn vị sự nghiệp công lập khi đáp ứng các điều kiện theo quy định của Luật này.

Do vậy, trường hợp trên không phải thực hiện quy trình tuyển dụng, tập sự. Tuy nhiên, phải đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện của vị trí việc làm tại nơi công tác mới theo quy định.

Thẩm quyền thực hiện thủ tục chuyển từ công chức sang viên chức thực hiện theo phân cấp quản lý công chức, viên chức của tỉnh, thành phố nơi bà công tác.

Chinhphu.vn
Các tin đã đưa ngày: