Hỏi về bảo mật thông tin của người tố cáo theo quy định của pháp luật

08/06/2021

Chi tiết câu hỏi:

Tôi được xem một số văn bản từ tỉnh chuyển về các cơ quan cấp dưới hướng dẫn, chuyển đơn tố cáo. Xin hỏi cơ quan chức năng rằng, thông tin của người tố cáo được bảo mật hay công khai?

Trần Thị Kiên

Sở Kế hoạch và Đầu tư trả lời:

Theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 9 Luật Tố cáo thì người tố cáo có quyền được bảo đảm bí mật họ tên, địa chỉ, bút tích và thông tin cá nhân khác.

Các tin đã đưa ngày: