Viên chức được tuyển dụng vào công chức

08/06/2021

Tôi thi đỗ công chức ngành Kiểm sát năm 2010. Năm 2015, ông được bổ nhiệm làm Kiểm sát viên sơ cấp. Năm 2018, chuyển sang làm viên chức tại đơn vị sự nghiệp công lập.

Nay  muốn xin chuyển sang làm công chức tại một cơ quan Nhà nước. Hỏi, trường hợp của ông có thuộc quy định tại Điểm đ Khoản 1 Điều 18 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP không?

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Trường hợp nếu trước đây đã được tuyển dụng làm công chức công tác trong ngành Kiểm sát theo đúng quy định của pháp luật, sau đó chuyển sang công tác tại đơn vị sự nghiệp công lập, nay nếu được tiếp nhận vào làm công chức thì thuộc trường hợp áp dụng quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 18 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

Chinhphu.vn

 

Các tin đã đưa ngày: