Trường hợp nào cần có xác nhận bị mất việc do dịch COVID–19?

04/08/2021

Tôi làm việc tại TPHCM nhưng không có hợp đồng lao động, bị nghỉ việc do dịch bệnh COVID-19 nên hiện về nhà tại tỉnh khác (hộ khẩu của ông tại tỉnh khác. Xin hỏi, tôi có thuộc đối tượng được nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 68/NQ-CP tại tỉnh nhà không? Ông phải liên hệ với ai để nhận trợ cấp và thời hạn của trợ cấp là đến khi nào?

Trả lời vấn đề này như sau:

Trường hợp của ông thuộc đối tượng không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do)… theo quy định tại Khoản 12 Mục II Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID – 19. Theo đó, căn cứ vào điều kiện cụ thể và khả năng ngân sách của địa phương, các tỉnh, thành phố xây dựng tiêu chí, xác định đối tượng, mức tiền hỗ trợ… cho các đối tượng này.

 

Đối với trường hợp của ông cần phải có xác nhận của chủ nơi ông làm thuê, xác nhận của chính quyền địa phương nơi ông làm thuê và nơi ông cư trú về việc ông đi làm thuê bị mất việc do dịch bệnh COVID–19.

Chinhphu.vn

 

Các tin đã đưa ngày: