Cảnh sát giao thông không đeo thẻ xanh có được xử phạt? 17/09/2015

Theo quy định, cảnh sát giao thông khi đi làm nhiệm vụ cần phải đeo thẻ xanh. Vậy trong trường hợp cảnh sát giao thông không đeo thẻ xanh thì có được xử phạt vi phạm giao thông không?

Công an xã có được dừng xe yêu cầu kiểm tra? 17/09/2015

Công an xã có được yêu cầu dừng xe kiểm tra, xử lý người tham gia giao thông bằng mô tô, xe gắn máy đang lưu thông trên đường không?

Cách tính mức lương hưu hàng tháng thế nào? 16/09/2015

Theo khoản 1, Điều 50 Luật BHXH quy định, người lao động có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên được hưởng lương hưu khi thuộc một trong các trường hợp sau ..

Chế độ ốm đau được hưởng thế nào? 16/09/2015

Theo Điều 21, Luật BHXH thì “Đối tượng áp dụng chế độ ốm đau là người lao động quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 2 của Luật BHXH

Chế độ nghỉ hằng năm của người lao động thế nào? 16/09/2015

. Người lao động có đủ 12 tháng làm việc cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động...

Các tin đã đưa ngày: