Có thể đóng BHYT trước 3 năm để hưởng quyền lợi 5 năm liên tục? 05/01/2021

Ông Xuân Thiện được công ty đóng BHXH, sau khi nghỉ việc thì thẻ BHYT của ông hết hạn, sau đó ông mua BHYT theo hộ gia đình. Cùng thời gian này thì ông được hưởng BHTN. Ông hỏi, sau 3 tháng hưởng BHTN thì BHYT ông mua trước đó có còn giá trị sử dụng không?

Ký phụ lục hợp đồng để thay đổi phương thức thanh toán được không? 14/02/2020

Tôi xin hỏi, trong trường hợp này phụ lục hợp đồng ký có đúng quy định không? Việc chuyển tiền thanh toán cho đơn vị khác ngoài hợp đồng ký ban đầu có được không?

Được cộng thêm 1 ngày phép trong năm cần điều kiện gì? 14/06/2019

Vừa qua, ông A xin nghỉ phép năm 2019, cơ quan tính ngày nghỉ cho ông như sau: Chế độ: 12 ngày; thâm niên công tác từ 2011: 1 ngày. Ông A hỏi, việc tính ngày nghỉ phép cho ông như vậy có đúng không?

Nghỉ không lương có tính vào thời gian để nâng bậc lương? 14/06/2019

Hỏi: Thời gian nghỉ không hưởng lương có được tính vào thời gian nâng bậc lương không và tính như thế nào?

Các tin đã đưa ngày: