Ký phụ lục hợp đồng để thay đổi phương thức thanh toán được không? 14/02/2020

Tôi xin hỏi, trong trường hợp này phụ lục hợp đồng ký có đúng quy định không? Việc chuyển tiền thanh toán cho đơn vị khác ngoài hợp đồng ký ban đầu có được không?

Được cộng thêm 1 ngày phép trong năm cần điều kiện gì? 14/06/2019

Vừa qua, ông A xin nghỉ phép năm 2019, cơ quan tính ngày nghỉ cho ông như sau: Chế độ: 12 ngày; thâm niên công tác từ 2011: 1 ngày. Ông A hỏi, việc tính ngày nghỉ phép cho ông như vậy có đúng không?

Nghỉ không lương có tính vào thời gian để nâng bậc lương? 14/06/2019

Hỏi: Thời gian nghỉ không hưởng lương có được tính vào thời gian nâng bậc lương không và tính như thế nào?

Cách tính thời gian giảng dạy để hưởng phụ cấp thâm niên 22/05/2019

Hỏi: Tôi làm giáo viên từ tháng 9/1985 đến tháng 9/1990. Do hoàn cảnh khó khăn, ông tự ý nghỉ việc từ tháng 10/1990 đến tháng 8/1993. Tháng 9/1993, ông trở lại giảng dạy cho đến nay.

Xác định mức chi tiền ăn cho đại biểu dự hội nghị 20/03/2019

Hỏi: Xác định mức chi tiền ăn cho đại biểu dự hội nghị

Các tin đã đưa ngày: