Quy định về lập biên bản trường hợp xây dựng không phép 10/07/2018

Hỏi: Việc lập biên bản lĩnh vực xây dựng theo Mẫu 01 của Nghị định 81/2013/NĐ-CP có đúng không?

Điều kiện được tuyển dụng theo chính sách thu hút nhân tài 23/05/2018

Hỏi: Tôi có thể gửi hồ sơ trực tiếp cho Bộ Nội vụ xem xét để đưa vào diện áp dụng chính sách không? Nếu được thì trình tự thủ tục như thế nào?

Quy định về thùng xe và khối lượng hàng hoá chuyên chở 23/05/2018

Hỏi: Quy định hiện hành về thùng xe, khối lượng hàng hóa cho phép chuyên chở là như thế nào?

Các tin đã đưa ngày: