Thông báo 573 - TB/TU V/v điều chỉnh lịch tiếp dân định kỳ tháng 7/2019 của đồng chí Bí thư Thành ủy Vĩnh Yên

29/07/2019

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: