Khách sạn Phương Hoa

01/10/2013

Địa chỉ: số 47 phố Chùa Hà – Định Trung – thành phố Vĩnh Yên – tỉnh Vĩnh Phúc.
Điện thoại: 0211.3.845.999
Khách sạn 1 sao

Các tin đã đưa ngày: