Khách sạn Kim Anh

01/10/2013

Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành – phường Tích Sơn – thành phố Vĩnh

Điện thoại: 0211.2211777; Khách sạn 1 sao

Các tin đã đưa ngày: