VĂN PHÒNG HĐND, UBND THÀNH PHỐ

26/07/2018

Chánh Văn phòng: Dương Đức Nam
Điện thoại: 0211.3861599  

Phó chánh văn Phòng: Hoàng Khải Hoàn

Điện thoại: 0211.3656118

 Phó chánh văn Phòng: Đoàn Hồng Việt

 Phó chánh văn Phòng: Thiều Chí Huỳnh

Phó chánh văn Phòng: Nguyễn Phan Thương Điệp

 


 


 


 


 

 

 

Các tin đã đưa ngày: