PHÒNG NỘI VỤ

10/09/2018

Trưởng phòng : Nguyễn Việt Hùng

Điện thoại: 0211.3722145

Email: hungnv17@vinhphuc.gov.vn

Phó phòng: Nguyễn Việt Cường

Điện thoại: 0211.3722145

Email: cuongnv-vinhyen@vinhphuc.gov.vn

Phó phòng: Phạm Thị Thu Hiền

 

 

 

 

Các tin đã đưa ngày: