TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI

01/05/2020

1. LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
Điện thoại: 0211.3861004
Chủ tịch: Ngô Giang Thanh
Phó Chủ tịch:
Trần Thị Phượng

Phó Chủ tịch: Phan Quốc Hương2. HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ
 Điện thoại: 0211.3861003
Chủ tịch: Nguyễn Thị Thúy Bình
Phó Chủ tịch: Phan Thị Thu Hương

Phó Chủ tịch: Đỗ Thị Ngọc Hoan
3. HỘI NÔNG DÂN 
Điện thoại: 0211.3861734
Chủ tịch:
Nguyễn Đức Toàn
Phó Chủ tịch: Trần Thị Thanh Chung

 


4. THÀNH ĐOÀN
Điện thoại: 0211.3861297
Bí thư:
Nguyễn Ngọc Tuấn

Phó Bí thư: Vũ Thị Thu Nga5. HỘI CỰU CHIẾN BINH
 
Điện thoại: 0211.3861670
 Chủ tịch: Lê Anh Thư
 Phó Chủ tịch: Nguyễn Hữu Lực
 Phó Chủ tịch: Dương Quang Huy

Các tin đã đưa ngày: