Phường Đống Đa

10/10/2018

Trụ sở

Địa chỉ: Đường Đầm vạc,  phường Đống Đa

Điện thoại: 0211.3861950 - Email:

I. THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY - HĐND - UBND PHƯỜNG

Bí thư Đảng ủy: Trần Đình Tuyên

Điện thoại: 0211.3845530
Email:

Lĩnh vực phụ trách: Chỉ đạo, điều hành toàn bộ hoạt động của Đảng ủy phường.

 

Phó Bí thư TT, Chủ tịch HĐND: Đỗ Chí Tuất
Điện thoại:  0211.3845530
Email:
Lĩnh vực phụ trách: Chỉ đạo, điều hành toàn bộ hoạt động của UBND phường..

 

Phó Chủ tịch HĐND phường: Phạm Thị Đào

 


Phó Bí thư, Chủ tịch UBND phường: Phan Mạnh Hùng

Lĩnh vực phụ trách: Chỉ đạo, điều hành toàn bộ hoạt động của UBND phường.

 

Phó Chủ tịch UBND phường: Hoàng Thị Vĩnh Tuyến
Điện thoại: 0211.3861950
Email:

Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách khối văn hóa - xã hội.

 

Phó Chủ tịch UBND phường: Nguyễn Thành Long
Điện thoại: 0211.3861950
  

Lĩnh vực phụ trách: Giải quyết công việc hàng ngày của UBND phường.

 

Các tin đã đưa ngày: