Phường Tích Sơn

27/09/2020

 


Trụ sở
Địa chỉ: Đường Điện Biên Phủ, phường Tích Sơn
Điện thoại: 0211.3710589 - Email: 

I. THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY - -HĐND - UBND PHƯỜNG

Bí thư, Chủ tịch HĐND phường: Đặng Xuân Vinh

Điện thoại: 0211.3861465
Email: danguyphuongtichson@gmail.com

Lĩnh vực phụ trách: Chỉ đạo, điều hành toàn bộ hoạt động của Đảng bộ phường và HĐND phường.

 

Phó Bí thư TT: Đàm Quang Hưng
Điện thoại: 0211. 2210750
Email:
danguyphuongtichson@gmail.com
Lĩnh vực phụ trách: Giúp đồng chí Bí thư giải quyết các công việc hàng ngày của cấp uỷ;Phụ trách văn phòng Đảng ủy, phối hợp công tác giữa các tổ chức Đảng, Nhà nước, MTTQ tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các chỉ thị và Nghị quyết của Đảng; trực tiếp chỉ đạo một số nhiệm vụ cụ thể về công tác xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở và thực hiện dân chủ ở cơ sở, công tác dân vận của Đảng, công tác thi đua khen thưởng trong Đảng.

 

Phó Chủ tịch HĐND phường: Dương Văn Hà

Lĩnh vực phụ trách: Giúp đồng chí Chủ tịch HĐND phường giải quyết các công việc hàng ngày.

 


Phó Bí thư, Chủ tịch UBND phường: Trần Anh Dũng

Điện thoại: 0211.3861465

Lĩnh vực phụ trách: Chỉ đạo, điều hành toàn bộ hoạt động của UBND phường

 

 Phó Chủ tịch UBND phường: Mai Đức Chuyền
Điện thoại: 0211. 3710589
Lĩnh vực phụ trách: Giải quyết công việc hàng ngày của UBND phường

Phó Chủ tịch UBND phường: Đỗ Tiến Thịnh

 

Chủ tịch UBMTTQ phường: Bùi Thị Hải

 Chủ tịch Hội nông dân phường: Phạm Văn Hảo

 Chủ tịch Hội Phụ nữ phường: Đặng Kim Xuân

  Bí thư Đoàn Thanh niên phường: Tô Thị Thúy Hoàn

 

 * Chức năng:

- Tổ chức và chỉ đạo thi hành hiến pháp, luật, các văn bản của cơ quan Nhà nước cấp trên. Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn do pháp luật quy định, UBND ra quyết định, chỉ thị và tổ chức thực hiện, kiểm tra việc thi hành các văn bản đó.

* Nhiệm vụ:

- Quản lý Nhà nước ở địa phương trên tất cả các lĩnh vực từ kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Quản lý Nhà nước về đất đai và các nguồn tài nguyên thiên nhiên khác.

- Tuyên truyền, giáo dục pháp luật, kiểm tra việc chấp hành hiến pháp, pháp luật, các văn bản của cơ quan cấp trên, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và công dân ở địa phương.

- Bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực hiện nhiệm vụ xây dựng lực lượng vũ trang và xây dựng quốc phòng toàn dân, thực hiện chế độ nghĩa vụ quân sự, nhiệm vụ hậu cần tại chỗ, nhiệm vụ động viên, chính sách hậu phương quân đội, quản lý hộ tịch, hộ khẩu ở địa phương, quản lý việc cư trú đi lại của người nước ngoài ở địa phương.

- Phòng chống thiên tai, bảo vệ tài sản của Nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, bảo vệ tính mạng, tự do, danh dự, nhân phẩm, tài sản, các quyền và lợi ích  hợp pháp khác của công dân; chống tham nhũng, chống buôn lậu, làm hàng giả và các tệ nạn xã hội khác.

- Quản lý cán bộ, công chức thực hiện tốt nhiệm vụ và các văn bản của cấp trên và sự chỉ đạo của người đứng đầu cơ quan đơn vị.

- Chi trả tiền lương cho cán bộ, công chức, lao động hợp đồng theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức thực hiện việc thu chi ngân sách của địa phương theo quy định của pháp luật.

            - Thực hiện các mục tiêu pháp triển kinh tế và mọi mặt của đời sống xã hội theo các Nghị quyết của Đảng ủy giao cho.

 

 

Các tin đã đưa ngày: