Phường Liên Bảo

27/04/2020

Trụ sở
Địa chỉ: Đường Trần Phú, phường Liên Bảo
Điện thoại: 0211.3846328 - Email: 

 

I. THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY -  HĐND - UBND PHƯỜNG

Bí thư Đảng ủy phường: Kim Văn Thịnh

Điện thoại: 0211.3846328
Email:

Lĩnh vực phụ trách: Chỉ đạo, điều hành toàn bộ hoạt động của Đảng bộ phường.

 

Phó Bí thư TT: Nguyễn Thị Minh Nguyệt
Điện thoại: 0211. 3846328
Email:

Lĩnh vực phụ trách: Giúp đồng chí Bí thư giải quyết các công việc hàng ngày của cấp uỷ.

 

Chủ tịch HĐND phường: Trần Đình Tuyên
Điện thoại: 0211. 3846328

Lĩnh vực phụ trách: Chỉ đạo, điều hành toàn bộ hoạt động của HĐND phường.

 

Phó Chủ tịch HĐND phường: Lê Thị Thu Minh
Điện thoại: 0211. 3846328

Email: hdndlienbao@gmail.com

Lĩnh vực phụ trách: Thường trực và giải quyết các công việc hàng ngày của HĐND phường.

 

Phó Bí thư, Chủ tịch UBND phường: Nguyễn Thế Hùng
Điện thoại: 0211. 3861312
Lĩnh vực phụ trách: Chỉ đạo, điều hành toàn bộ hoạt động của UBND phường.


Phó Chủ tịch UBND phường: Nguyễn Thị Thu Hà
Điện thoại:
0211. 3710042Lĩnh vực phụ trách: Giải quyết các công việc liên quan hàng ngày của UBND phường

 

 Phó Chủ tịch UBND phường: Nguyễn Ngọc Hà

Điện thoại: 0211. 3710042
Lĩnh vực phụ trách: Giải quyết các công việc liên quan hàng ngày của UBND phường

Các tin đã đưa ngày: