Xã Định Trung

27/04/2012


Trụ sở
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, Xã Định Trung
Điện thoại: 0211.3861671 - Email: 

I. THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY - HĐND - UBND XÃ

 

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã: Hoàng Duy Hân

Điện thoại: 0211.3842463
Email:

Lĩnh vực phụ trách: Chỉ đạo, điều hành toàn bộ hoạt động của Đảng bộ xã, HĐND xã.

 

Phó Bí thư thường trực xã: Nguyễn Thanh Nghĩa
Điện thoại: 0211. 3860755
Email:

Lĩnh vực phụ trách: Giúp Bí thư giải quyết các công việc liên quan.

 

Phó Chủ tịch HĐND xã: Hoàng Văn Kỳ
Điện thoại: 0211. 3846040
Email:
Lĩnh vực phụ trách: Giúp Chủ tịch HĐND xã giải quyết công việc liên quan

 

Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã: Sái Văn Nghị
Điện thoại: 0211. 3846040

Email:

Lĩnh vực phụ trách: Chỉ đạo, điều hành toàn bộ hoạt động của UBND xã.

 

Phó Chủ tịch UBND xã: Dương Trọng Tuệ
Điện thoại:
0211. 3846040
Email:
Lĩnh vực phụ trách: Giúp Chủ tịch điều hành các công việc liên quan.

 

Phó Chủ tịch UBND xã: Nguyễn Huy Xuân

Điện thoại: 0211. 3846040
Lĩnh vực phụ trách: Giúp Chủ tịch điều hành các công việc liên quan.

 

Các tin đã đưa ngày: