Phường Hội Hợp

27/04/2012

 


Trụ sở
Địa chỉ: Đường Trương Định, Phường Hội Hợp
Điện thoại: 0211.3867591 - Email: 

I. THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY - HĐND - UBND PHƯỜNG

Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND phường: Nguyễn Tuấn Hải

Điện thoại: 0211.2210315
Email:

Lĩnh vực phụ trách: Chỉ đạo, điều hành toàn bộ hoạt động của Đảng bộ phường.

                                Chỉ đạo, điều hành toàn bộ hoạt động của UBND phường.

 

Phó Bí thư TT, Chủ tịch HĐND phường: Phạm Văn Xuân
Điện thoại: 0211. 2210517

Email:
Lĩnh vực phụ trách: Giúp đồng chí bí thư giải quyết các công việc hàng ngày của cấp uỷ.

Chỉ đạo, điều hành hoạt động của HĐND phường.

 

Phó Chủ tịch HĐND phường: Phùng Quang Nghị

Điện thoại: 0211. 2210517

Lĩnh vực phụ trách: Giúp đồng chí Chủ tịch HĐND phường giải quyết các công việc hàng ngày.Phó Chủ tịch UBND phường: Phùng Mạnh Kiều
Điện thoại:
0211.2210315

Email:
Lĩnh vực phụ trách: Giúp đồng chí Chủ tịch giải quyết một số công việc hàng ngày của UBND phường

 

Phó Chủ tịch UBND phường: Phùng Văn Đức

Điện thoại: 0211.2210315 
Lĩnh vực phụ trách: Giúp đồng chí Chủ tịch giải quyết một số công việc hàng ngày của UBND phường

 

Các tin đã đưa ngày: