Phường Ngô Quyền

02/01/2016


Trụ sở
Địa chỉ: Số 34, Đường Ngô Quyền, Phường Ngô Quyền, Thành phố Vĩnh Yên
Điện thoại: 0211.3861259 - Email: ubndngoquyen@gmail.com

I. THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY - HĐND - UBND PHƯỜNG

 

Bí thư: Bùi Tất Thắng

Điện thoại: 0211.3861583
Email:

Lĩnh vực phụ trách: Chỉ đạo, điều hành toàn bộ hoạt động của Đảng bộ phường.

  

Chủ tịch HĐND phường: Bùi Tất Thắng

Điện thoại: 0211. 3861259
Email:

Lĩnh vực phụ trách: Chỉ đạo, điều hành hoạt động của HĐND phường.

 

Phó Chủ tịch HĐND phường: Bùi Chiến Thắng

Điện thoại: 0211. 3861259

  

Phó Bí thư, Chủ tịch UBND phường: Nguyễn Đình Công

Điện thoại: 0211. 3861259
Email:
congnd@vinhphuc.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách: Chỉ đạo, điều hành toàn bộ hoạt động của UBND phường.

  

Phó Chủ tịch UBND phường: Phạm Quang Chiến
Điện thoại: 0211. 3861259
Email:
chienpq@vinhphuc.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách:

 
Phó Chủ tịch UBND phường: Trương Thị Thanh
Điện thoại: 0211. 3861259
Lĩnh vực phụ trách:

 

 

Các tin đã đưa ngày: