Xã Thanh Trù

27/04/2020

                                         

                             Trụ Sở


                              
Địa chỉ: xã Thanh Trù - Thành phố Vĩnh Yên
                              
Điện thoại: 0211.3.846.171 - Email:

 

I. THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY - HĐND - UBND XÃ:

Bí thư Đảng ủy: Đỗ Đình Hưng

Điện thoại: 0211.3846.171
Lĩnh vực phụ trách: Chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của Đảng Ủy xã.

 

Phó Bí thư TT, Chủ tịch HĐND: Phùng Văn Khoa

Điện thoại: 0211.3846.171

Lĩnh vực phụ trách: Chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của HĐND xã

 

Phó Chủ tịch HĐND xã:
Điện thoại:
0211.3846.171

 

Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã: Phùng Thị Thúy Hiền
Điện thoại:
0211.3846.171
Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung toàn bộ hoạt động của UBND xã

 

Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã: Nguyễn Việt Đoàn
Điện thoại:
0211.3846.171
Lĩnh vực phụ trách:  Kinh tế

 

Phó Chủ tịch UBND xã:  Nguyễn Trường Sơn

Điện thoại: 0211.3846.171
Lĩnh vực phụ trách: Văn hoá - xã hội.

 


Các tin đã đưa ngày: