Kế hoạch 68/KH-UBND:Vận động lao động thành phố Vĩnh Yên hết hạn hợp đồng làm việc tại Hàn Quốc năm 2021 về nước đúng hạn

06/04/2021

File đính kèm