Quyết định 1021/QĐ-UBND v/v TL Ban thực hiện cưỡng chế để thực hiện Quyết định số 905/QĐ-UBND ngày 15/4/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Vĩnh Yên Về việc cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án: Khu đô thị sinh thái Bắc Đầm Vạc tại phường Đống Đa, thành

29/04/2021

File đính kèm