Quyết định 1055/QĐ-BCĐ v/v thành lập 9 chốt kiểm soát dịch Covid-19 tại các tuyến đường trọng yếu vào địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

05/05/2021

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: