Công điện số 600/CĐ-BCĐ ngày 05/5/2021 của BCĐ phòng chống dịch Covid-19 V/v điều chỉnh thời gian cách ly tập trung, thời gian quản lý sau khi kết thúc cách ly tập trung và xét nghiệm phòng chống dịch Covid-19

06/05/2021

File đính kèm