Quyết định 1237/QĐ-UBND: V/v thu hồi đất tại xã Thanh Trù để thực hiện dự án: Quản lý nguồn nước và ngập lụt Vĩnh Phúc, hạng mục nạo vét sông Phan đoạn từ cửa ra hồ Đầm Vạc đến cống Sáu vó 2 tại xã Thanh Trù, thành phố Vĩnh Yên (lần 1)

18/05/2021
Các tin đã đưa ngày: