Văn bản 1395/UBND-VP: V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 19/4/2021 của BCH Đảng bộ thành phố về xây dựng và phát triển đô thị Vĩnh Yên, GĐ 2021-2030

31/05/2021

File đính kèm