Quyết định 1505/QĐ-UBND: V/v thu hồi đất bổ sung tại xã Định Trung để thực hiện công trình: Thành phần I - Khu văn hóa thể thao thành phố Vĩnh Yên (đợt 8)

14/06/2021
Các tin đã đưa ngày: