Quyết định 1583/QĐ-UBND: thu hồi đất để thực hiện dự án: Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên - giai đoạn 3 tại phường Đồng Tâm, thành phố Vĩnh Yên (đợt 9)

22/06/2021