Quyết định 1652/QĐ-UBND: Về việc thu hồi đất để thực hiện công trình: Cải tạo, nâng cấp ĐT 305, đoạn từ Quán Tiên đến cầu Bến Gạo (đợt 1) tại phường Hội Hợp, thành phố Vĩnh Yên.

29/06/2021