Quyết định 1780/QĐ-UBND: Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá quyền sử dụng đất tại khu Đồng Ấm, tổ dân phố Đông Nghĩa, phường Đồng Tâm, thành phố Vĩnh Yên (lần 2)

09/07/2021