Quyết định 1793/QĐ-UBND: Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường song song đường sắt Hà Nội - Lào Cai (tuyến phía Bắc) đoạn từ QL2C đến đường Hợp Thịnh - Đạo Tú, tại phường Đồng Tâm, thành phố Vĩnh Yên ( đợt 1)

14/07/2021