Quyết định 1723/QĐ-UBND v/v thu hồi đất để thực hiện công trình: Thao trường huấn luyện tổng hợp thành phố Vĩnh Yên tại phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc (đợt 2).

30/06/2021

File đính kèm