Công văn 5993/UBND-NC1 v/v tổ chức thực hiện quy trình kiểm soát dịch bệnh COVID-19 tại các chốt trên các tuyến đường trọng yếu vào địa bàn tỉnh (HỎA TỐC)

23/07/2021

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: