Quyết định 2088/QĐ-UBNthành lập Ban thực hiện cưỡng chế để thực hiện Quyết định số 1901/QĐ-UBND ngày 26/7/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Vĩnh Yên về việc cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án: Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên- Giai đoạn 3, tại phường Hội Hợp

06/08/2021

File đính kèm