Quyết định 2270/QĐ-UBND: V/v thành lập Ban thực hiện cưỡng chế để thực hiện Quyết định số 2138/QĐ-UBND ngày 6/8/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Vĩnh Yên về việc cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án: Thành phần I - Khu văn hóa thể thao thành phố Vĩnh

18/08/2021

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: