Quyết định 2273/QĐ-UBND: Điều chỉnh một phần nội dung tại Điều 1 Quyết định thu hồi đất số 187/QĐ-UBND ngày 16/01/2019; Điều 1 Quyết định số 1541/QĐ-UBND ngày 18/6/2019 và thu hồi đất bổ sung (đợt 8)

18/08/2021

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: