Quyết định 2540/QĐ-UBND: thu hồi đất tại xã Thanh Trù để thực hiện dự án: V/v quản lý nguồn nước và ngập lụt tỉnh Vĩnh Phúc tại xã Thanh Trù, thành phố Vĩnh Yên (lần 4)

07/09/2021