Quyết định 2538/QĐ-UBND: V.v thu hồi đất tại xã Thanh Trù để thực hiện công trình: Nâng cao Bờ Hội, thị trấn Thanh Lãng, huyện Bình Xuyên

08/09/2021