Quyết định 2254/QĐ-UBND v/v Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất tại thành phố Vĩnh Yên

13/08/2021

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: