Công văn 2367/UBND-VHTT v/v tuyên truyền danh sách các địa điểm tập kết và cấp phát gạo cho công dân Vĩnh Phúc tại các tỉnh, thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg

20/08/2021
Các tin đã đưa ngày: