Quyết định 2591/QĐ-UBND v/v thành lập Ban thực hiện cưỡng chế để thực hiện Quyết định số 2370/QĐ-UBND ngày 25/8/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Vĩnh Yên về việc cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án: Công viên vui chơi giải trí thành phố Vĩnh Yên...

10/09/2021

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: