Quyết định 2729/QĐ-UBND: V/v điều chỉnh, bổ sung thu hồi đất tại xã Thanh Trù để thực hiện dự án: Quản lý nguồn nước và ngập lụt Vĩnh Phúc, hạng mục nạo vét sông Phan đoạn từ cửa ra hồ Đầm Vạc đến cống Sáu vó 2 tại xã Thanh Trù, thành phố Vĩnh Yên (lần 2)

21/09/2021