Công văn 9191/CV-BCĐ v/v Triển khai thực hiện một số biện pháp tạm thời liên quan đến người đến/về từ tỉnh Phú Thọ cho đến khi Phú Thọ xác định chính xác cấp độ dịch toàn tỉnh

17/10/2021

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: