Kế hoạch: 208/KH-UBND v/v Thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 03/01/2019 ... Quy định tiêu chuẩn, trình tự đánh giá xã, phường phù hợp TE giai đoạn 2021-2025

11/11/2021

File đính kèm