Công văn: 3346/UBND-LĐTBXH V/v phối hợp tuyển chọn lao động trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đi làm việc có thời hạn tại Nhật Bản

16/11/2021

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: