Công văn: 3454/CV-BCĐ v/v bổ sung đối tượng và thời gian triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho các đối tượng ưu tiên trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên đợt 11 năm 2021

23/11/2021

File đính kèm